K.P. COLDROOM

บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น

เค.พี. ห้องเย็น ยินดีให้บริการ โทร...

095-6763603

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์

Mon-Sat 8.00-17.00

เค.พี. ห้องเย็น ยินดีให้บริการ

เค.พี. ห้องเย็น ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันกำแพง สายใหม่ ให้บริการรับฝากสินค้า ทางการเกษตร ประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และสินค้าแปรรูปต่างๆ ทั้งแบบอุณหภูมิบวกและลบ ทั้งแช่เย็นและแช่แข็ง (อุณหภูมิ +15 ถึง -25 C) บริการให้เช่าทั้งแบบเหมาห้อง และแบบฝากรายชิ้น มีพื้นที่สำหรับฝากสินค้ามากกว่า 1,100 ตร.ม. และจุสินค้าได้มากกว่า 1,800 ตัน

บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น เชียงใหม่

บริการรับฝากสินค้า

แยกชนิดสินค้า พร้อมบริหารจัดการคงเหลือ อัปเดต Real Time ด้วยระบบที่ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะ

บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น เชียงใหม่

อุณหภูมิบวกและลบ

บริการรับฝากสินค้าทั้งแบบอุณภูมิบวกและลบ ทั้งแช่เย็นและแช่แข็ง (อุณหภูมิ +15 ถึง -25 C)

บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น เชียงใหม่

เหมา-รายชิ้น

บริการให้เช่า ทั้งแบบเหมาห้อง และแบบฝากรายชิ้น

ขนาดของห้องเย็น ที่ให้บริการ

ห้องเย็น ขนาด พื้นที่ อุณหภูมิ
C1 (เต็ม) 15x22x8m 330 m2 -5 ถึง 15 c
C2 (เต็ม) 15x26x8m 240 m2 -5 ถึง 15 c
C3 (เต็ม) 12x16x8m 192 m2 -5 ถึง 15 c
F1 12x8x7m 96 m2 -25 ถึง -10 c
F2 (เต็ม) 12x8x7m 96 m2 -25 ถึง -10 c
F3 9x8x7m 72 m2 -25 ถึง -10 c
F4 (เต็ม) 9x8x7m 72 m2 -25 ถึง -10 c

ดูแลด้วยหัวใจ บริการฉับไว
ใส่ใจทุกคุณภาพ ราคายุติธรรม

- บริษัท เค.พี. ห้องเย็น จำกัด -

มาตรฐานและความปลอดภัย

เค.พี. ห้องเย็นมีระบบความปลอดภัย คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบควบคุมความเย็นด้วยคอมพิวเตอร์

ทันสมัย และ ได้มาตรฐาน มีระบบควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิอัตโนมัติ และ สามารถเช็คอุณหภูมิย้อนหลังได้

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ระบบตรวจจับความร้อน ทางหนีไฟ หัวจ่ายน้ำดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน

ระบบจัดการสินค้า

มีแบบโปรแกรม Stock ไว้จัดเก็บสินค้า มีระบบ Bar Code ไว้ควบคุมสินค้า

รับประกันความปลอดภัย

รับประกันความปลอดภัยและความเสียหายของสินค้าที่จัดเก็บภายในห้องเย็น

CCTV และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ และกล้อง CCTV ครอบคลุมทุกพื้นที่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค.พี. ห้องเย็น จำกัด มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการรับฝากสินค้าทางการเกษตร ประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารสำเร็จรูป แช่แข็ง และ สินค้าแปรรูปต่างๆ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้บริการคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน และ เสริมสร้างการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเข้าชมห้องเย็น
โทร: 052-009639
095-6763603

ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันกำแพง สายใหม่ เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (จาก พรอมเมนาดา เชียงใหม่ 12 กม.)